XLII. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES / 12.–16. 10. 2021 / PROGRAM

Ingenia Ambition 1.5T X Magnetická rezonance s provozem bez hélia Philips Ingenia Ambition je magnetická rezonanc e se špič kovou zobrazovací technologií, která vám výraz ně pom ůž e v ka ž dodenní klinické praxi. Rev oluční, plně uzav ř ený magnet BlueSeal vám umo žní ef ektivnější provoz MR bez hélia 1 . Získáte vynikající kvalitu obrazu i u nár oč ných pa cientů a dík y technologii Compressed SENSE urychlíte vyšet ř ení MR až o 50 %, a to u všech anatomií jak ve 2D, tak ve 3D skenování 2 . Rychlý celkový čas vyšet ř ení je výsledkem zjednodušené manipulace s pacientem v tunelu pomocí bezdotykového nav áděcího zaří zení. Naše inovace mě ní ži vot k lepšímu. Č t ě te o našich nejnov ě jších inovacích na www.philips.com/thenextmrwave 1 Ve srovnání s magnetem Ing enia 1.5 T. 2 Ve srovnání se skeny Philips bez Compressed SENSE.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=