XLV. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES / Program

XLV. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES 22.–24. 9. 2024 PLZEŇ, KAMPUS LF UK PROGRAMOVÁ BROŽURA

XLV. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES INFORMACE 2 PROGRAMOVÉ SCHÉMA 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 Neděle 22. 9. 2024 ZELENÁ POSLUCHÁRNA Firemní sympozia HNĚDÁ POSLUCHÁRNA Firemní sympozia AZUROVÁ POSLUCHÁRNA Firemní sympozia SIMULAČNÍ CENTRUM Kurz srdce a cévy Přestávka Kurz srdce a cévy Pondělí 23. 9. 2024 ZELENÁ POSLUCHÁRNA Hematoonkologie Přestávka Terapie a léčebná odpověď nádorů Plenární schůze Radiologické společn HNĚDÁ POSLUCHÁRNA Stenózy krkavic – Kurz neuroradiologie Přestávka Hrudní aorta Přestávka AZUROVÁ POSLUCHÁRNA Mladí radiologové Přestávka Mamologie SIMULAČNÍ CENTRUM Úterý 24. 9. 2024 ZELENÁ POSLUCHÁRNA Karcinom pankreatu Přestávka Karcinom plic Firemní sympozia Přestá HNĚDÁ POSLUCHÁRNA Plicní embolie Přestávka Periferní tepny Firemní sympozia Přestá AZUROVÁ POSLUCHÁRNA Volná sdělení Přestávka Volná sdělení Firemní sympozia SIMULAČNÍ CENTRUM 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 Přednáškový blok Firemní sympozia Přestávka

INFORMACE 3 22.–24. 9. 2024 / PLZEŇ, KAMPUS LF UK 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 Přestávka Zahájení kongresu, úvodní přednáška Karcinom prostaty Přestávka DAKAR 2024 – screeningové programy Intrakraniální nádory – Kurz neuroradiologie Přestávka Dětské nádory Hands-on: Kurz srdce a cévy Přestávka Hands-on: Kurz srdce a cévy nosti Nádory GIT Přestávka Abdominální aorta Zobrazení srdce Přestávka Nádory ledvin Hands-on: karcinom prostaty Přestávka Hands-on: plicní uzly ávka Nádory jater Přestávka Diagnostický kvíz ávka Korporální a endometriální karcinom Hands-on: MR srdce 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 Více informací o kongrese ZDE www.kongrescrs.cz

XLV. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES 4 PROGRAM PROGRAM Neděle 22. 9. 2024 ZELENÁ POSLUCHÁRNA HNĚDÁ POSLUCHÁRNA AZUROVÁ POSLUCHÁRNA SIMULAČNÍ CENTRUM 8.30–10.00 KURZ SRDCE A CÉVY Předsedající: Ferda J. (FN Plzeň) ◼ CT angiografie, techniky vyšetření, základní nálezy, postprocessing 10.00–10.30 Přestávka 10.30–12.00 KURZ SRDCE A CÉVY Předsedající: Baxa J. (FN Plzeň) ◼ Techniky CT vyšetření srdce 12.00–13.30 Firemní sympozia Firemní sympozia Firemní sympozia 13.30–14.00 Přestávka 14.00–14.30 ZAHÁJENÍ KONGRESU ◼ ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA: Radiologie v éře umělé inteligence – Ferda J. (FN Plzeň) 14.30–16.00 KARCINOM PROSTATY ◼ Jak správně postupovat v terapii karcinomu prostaty – Fínek J. (FN Plzeň) ◼ Klinicky významné nálezy u karcinomu prostaty – Lambert L. (VFN Praha) ◼ Radionuklidové metody ve stagingu, restagingu a terapii – Ferda J. (FN Plzeň) INTRAKRANIÁLNÍ NÁDO‑ RY – Kurz neuroradiologie ◼ Méně časté intraaxiální nádory – Kynčl M. (FN Motol Praha) ◼ Intraventrikulární nádory – Keřkovský M. (FN Brno) ◼ Nádory pineální oblasti – Ryška P. (FN Hradec Králové) HANDS ‑ON KURZ SRDCE A CÉVY Předsedající: Heidenreich F., Bejček J. (FN Plzeň) ◼ Periferní cévy 16.00–16.30 Přestávka 16.30–18.30 DAKAR ◼ Program časného záchytu karcinomu prostaty – první výsledky, chyby a omyly, klíčové indikátory – Ferda J. (FN Plzeň), Koudelková M. (ÚZIS Praha) ◼ Program časného záchytu karcinomu plic – nová data, co nám ukazují zápisy v eREG, chyby a omyly – Mírka H. (FN Plzeň), Koudelková M. ◼ Program časného záchytu aneuryzmatu abdominální aorty – jaký je algoritmus nového screeningu – Köcher M. (FN Olomouc) DĚTSKÉ NÁDORY ◼ Nefroblastom, neuroblastom a hepatoblastom – Holubová Z. (FN Motol Praha) ◼ Nádory skeletu – Koukolská V. (FN Motol Praha) ◼ Dětské nádory centrální nervové soustavy – Kynčl M. (FN Motol Praha) ◼ Hybridní zobrazení u dětských nádorů – Ferda J. (FN Plzeň) HANDS ‑ON KURZ SRDCE A CÉVY Předsedající: Baxa J. (FN Plzeň) ◼ Koronární tepny

5 22.–24. 9. 2024 / PLZEŇ, KAMPUS LF UK PROGRAM Pondělí 23. 9. 2024 ZELENÁ POSLUCHÁRNA HNĚDÁ POSLUCHÁRNA AZUROVÁ POSLUCHÁRNA SIMULAČNÍ CENTRUM 9.00–10.30 HEMATOONKOLOGIE ◼ Lymfomy a lymfoproliferativní onemocnění – radiologické obrazy – Ferda J. (FN Plzeň) ◼ Mnohočetný myelom – Lambert L. (VFN Praha) ◼ Histiocytární onemocnění – Ferda J. (FN Plzeň) ◼ Radiologické nálezy komplikací léčby v hematoonkologii – Burgetová A. (VFN Praha) STENÓZY KRKAVIC – Kurz neuroradiologie ◼ Stenózy krkavic hodnocení pomocí DUSG – Mechl M. (FN Brno) ◼ CTA u stenozujících postižení krkavic – Heidenreich F. (FN Plzeň) ◼ Diagnostika a terapie disekce krkavic – Krajina A. (FN Hradec Králové) ◼ Chirurgická léčba stenóz krkavic – Mraček J. (FN Plzeň) MLADÍ RADIOLOGOVÉ 10.30–11.00 Přestávka 11:00–12:30 TERAPIE A LÉČEBNÁ OD‑ POVĚĎ NÁDORŮ ◼ Současné postupy v terapii nádorů – imunoterapie a biologická terapie – Fínek J. (FN Plzeň) ◼ Hodnocení léčebné odpovědi solidních nádorů – RECIST – Burgetová A. (VFN Praha) ◼ Hodnocení léčebné odpovědi na imunoterapii – iRECIST – Ferda J. (FN Plzeň) ◼ Hodnocení léčebné odpovědi lymfomů pomocí Deauville skóre – Šprláková A. (FN Brno) HRUDNÍ AORTA ◼ Disekce aorty – Baxa J. (FN Plzeň) ◼ Trauma aorty – Weichet J. (FNKV Praha) ◼ Endovaskulární terapie – Raupach J. (FN Hradec Králové) ◼ Stavy po operaci hrudní aorty – Kautznerová D. (IKEM Praha) MAMOLOGIE ◼ Screening karcinomu prsu v ČR, datový audit a shrnutí výsledků za 20 let – Daneš J, Skovajsová M. ◼ Jak postupovat ve stagingu karcinomu prsu – Červenková J. (VFN Praha) 12.30–14.00 ◼ PLENÁRNÍ SCHŮZE RADIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Přestávka PROGRAM

XLV. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES 6 PROGRAM PROGRAM 14.00–15.30 NÁDORY GIT ◼ Staging karcinomu jícnu a žaludku – Rohan J. (FN Brno) ◼ CT kolografie a virtuální koloskopie – Lambert L. (VFN Praha) ◼ Gastrointestinální stromální nádory – Malkus T. (FN Plzeň) ◼ Magnetická rezonance v předoperačním zobrazení karcinomu rekta – Wagnerová M. (VFN Praha) ZOBRAZENÍ SRDCE ◼ 25 let CT koronarografie a její současné postavení v klinickém kontextu – Ferda J. (FN Plzeň) ◼ Hodnocení postižení myokardu pomocí magnetické rezonance – Adla T. (IKEM Praha) ◼ Nukleární kardiologie a ischemie myokardu – Kamínek M. (FN Olomouc) ◼ Umělá inteligence a ischemická choroba srdeční – Baxa J. (FN Plzeň) HANDS ‑ON Předsedající: Tupý R. Pernický J. (FN Plzeň) ◼ Karcinom prostaty (maximální kapacita 56 osob) 15.30–16.00 Přestávka 16.00–17.30 ABDOMINÁLNÍ AORTA ◼ Hodnocení AAA – Korčáková E. (FN Plzeň) ◼ Ruptura AAA – Raupach J. (FN Hradec Králové) ◼ Endovaskulární terapie – Köcher M. (FN Olomouc) ◼ Sledování po implantaci stentgraftu – Heidenreich F. (FN Plzeň) NÁDORY LEDVIN ◼ Nádorové procesy ledvin, korelace radiologických nálezů s nálezy operačními a histopatologickými – Ferda J. (FN Plzeň) ◼ Intervenční radiologie v terapii nádorů ledvin, hodnocení účinků terapie zobrazovacími metodami – Dvořák P. (FN Hradec Králové) HANDS ‑ON Předsedající: Mírka H. (FN Plzeň) ◼ Plicní uzly a screening karcinomu plic (maximální kapacita 56 osob) Úterý 24. 9. 2024 ZELENÁ POSLUCHÁRNA HNĚDÁ POSLUCHÁRNA AZUROVÁ POSLUCHÁRNA SIMULAČNÍ CENTRUM 9.00–10.30 KARCINOM PANKREATU ◼ Jak postupovat v diagnostice ložiskových procesů v pankreatu – Andrašina T. (FN Brno) ◼ Jak postupovat v hodnocení stagingu karcinomu pankreatu ◼ Aktuální trendy v chirurgické léčbě karcinomu pankreatu – Moláček J. (FN Plzeň) ◼ Pooperační stavy po operacích karcinomu pankreatu – Girsa D. (FNKV Praha) PLICNÍ EMBOLIE ◼ Rtg nálezy u plicní embolie – Čtvrtlík F. (FN Olomouc) ◼ CT nálezy u plicní embolie – Jůza T. (FN Brno) ◼ Intervenční terapie plicní embolie – Roček M. (FN Motol Praha) ◼ Postmortem diagnostika plicní embolie při virtuální CT pitvě – Rejtar P. (FN Hradec Králové) VOLNÁ SDĚLENÍ 10.30–11.00 Přestávka

7 22.–24. 9. 2024 / PLZEŇ, KAMPUS LF UK PROGRAM 11.00–12.30 KARCINOM PLIC ◼ Radiologický obraz nádorů plic – opakování pro klinickou praxi – Mírka H. (FN Plzeň) ◼ Hybridní metody a staging karcinomu plic – Ferdová E. (FN Plzeň) ◼ Chirurgická léčba karcinomu plic – Lischke R. (FN Motol Praha) ◼ Onkologická terapie karcinomu plic – Svatoň M. (FN Plzeň) PERIFERNÍ TEPNY ◼ Klinické obrazy a terapie ischemické choroby DK CTA – Suchý D. (FN Plzeň) ◼ Neinvazivní diagnostika končetinové ischemie pomocí CTA – Bejček J. (FN Plzeň) ◼ Intervenční radiologie u ischemické choroby DK – Roček M. (FN Motol Praha ◼ Chirurgická léčba ischemické choroby dolních končetin – Moláček J. (FN Plzeň) VOLNÁ SDĚLENÍ 12.30–13.00 Firemní sympozia Firemní sympozia Firemní sympozia 13.00–14.00 Přestávka 14.00–15.30 NÁDORY JATER ◼ Jak postupovat v zobrazení před terapií nádorů jater – Mírka H. (FN Plzeň) ◼ Volumetrická hodnocení při plánování chirurgické léčby jaterních nádorů – Ludvík J. (FN Plzeň) ◼ Virtuální realita, zobrazovací metody a plánování operací jater – Raška P. (IKEM Praha) ◼ Volba terapie nádorů jater intervenčními metodami – Duras P. (FN Plzeň) KORPORÁLNÍ A ENDOMETRIÁLNÍ KARCINOM ◼ Cervikální karcinom – hodnocení nálezů magnetické rezonance – Malíková H. (FNKV Praha) ◼ Korporální karcinom – hodnocení nálezů magnetické rezonance – Burgetová A. (VFN Praha) ◼ Hybridní metody a staging cervikálního a korporálního karcinomu – Ferda J. (FN Plzeň) ◼ Plánování radioterapie gynekologických nádorů – Vojtíšek R. (FN Plzeň) HANDS‑ON MR SRDCE Předsedající: Baxa J. (FN Plzeň) ◼ Magnetická rezonance srdce (maximální kapacita 56 osob) 15.30–16.00 Přestávka 16.00–17.00 DIAGNOSTICKÝ KVÍZ – vyhodnocení a předání cen Předsedající: Ferda J. (FN Plzeň) 17.00 UKONČENÍ KONGRESU Roček M. (FN Motol Praha) PROGRAM

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4Mjc=